Psykologprisen 2016 til Birgit Valla

Prisbelønnet for brukerengasjement

Per Halvorsen skrev:

Birgit Valla ble 26. mai tildelt Psykologprisen for sitt utrettelige engasjement for brukere av psykiske helsetjenester.

Valla får prisen for å ha levert viktige bidrag til fremtidens helsetjenester i kommunene ved oppbyggingen av Stangehjelpa i Stange kommune .

«Hun våger å tre ut av rekkene, og er en god rollemodell for kommunepsykologer. Hun utfordrer myndigheter, stiller spørsmål ved egen praksis, og skaper samfunnsdebatt. Slik bidrar hun vesentlig til at hele profesjonen utvikler seg», uttaler juryen.

I 2014 utga Valla boken Videre der hun problematiserer det hun karakteriserer som ”ekspertveldet” innen psykisk helsefeltet. Hun mener tjenesteapparatet har mye å gå på når det gjelder å omsette klientens tilbakemeldinger i tjenesteendringer der det er nødvendig.

 

Fra Anne Grethe Teiens blogg:

Nominerer herved Birgit Valla til psykologprisen

 

 

Og her er en kopi av min lange og entusiastiske nominasjon:

Jeg nominerer Birgit Valla til Psykologprisen …

… fordi hun viser en uvanlig evne til selvstendig, kritisk tenking som hun formidler i det offentlige rom, hun viser hvor viktig det er at en psykolog lærer av egne feil, og hun demonstrerer at psykologhjelp som er basert på tilbakemeldinger fra folk som blir hjulpet, kan bli både effektiv og lønnsom, noe som er svært aktuelt i disse pakkeforløpstider.

Min begrunnelse tar utgangspunkt i hva Valla, som jeg aldri har møtt, har betydd for meg.

SELVSTENDIG, KRITISK TENKING:

Birgit Valla har frigjort seg fra konformitetspresset som synes å ligge som en klam tåke over nytenkning innen psykologien. Jeg har ikke lenker til forskning om konformitet for hånden, men jeg viser til Bruce E. Levines artikkel ”Would we have dugged up Einstein?” 1), der han bl. a. skriver ”I have found that most psychologists, psychiatrists and other mental health professionals are not only extraordinarily compliant with authorities but also unaware of the magnitude of their obedience.” Dette har også vært min brukererfaring, og Birgit Vallas evne til å se hva som foregår, tenke gjennom det hun ser og formidle sine konklusjoner med klare ord, har betydd mye for meg, som ble bastant og ubønnhørlig borderlinet av terapeutisk korrekt og lovlig ”psykisk helsevern».

EVNE TIL Å FORMIDLE LÆRING AV FEIL:

Jeg håper at det ikke er utenom det vanlige at psykologer jobber systematisk med å være oppmerksom på og lære av egne feil, men Valla er en av de få som har vist, i det offentlige rom, hvor viktig dette er.

I ”Hjelper hjelpa du gir?” 2) siterer hun forskning som viser at 96 % av de undersøkte psykoterapeutene vurderer seg selv som OVER GJENNOMSNITTET dyktige. Ingen mener at de er under gjennomsnittet.

”Å innføre systematiske tilbakemeldinger fra klientene i psykisk helsevern kan være en tungrodd affære. Nylig fortalte en avdelingsleder at han ønsket å gjøre noe med dette, men at terapeutene ikke var interessert. De hadde ikke behov for slike tilbakemeldinger. Klientene var dessuten ikke til å stole på i slike spørsmål, mente de.”

Jeg var i ferd med å vikle meg ut av senvirkninger etter psyk-retraumatisering da jeg leste dette, og Birgit Valla viste meg at det ikke trengte å være sånn.

I ”Hva pasientene har lært meg” 3) skriver Valla:

”Den eneste måten å forbedre psykisk helsevern på er å ta utgangspunkt i tilbakemeldinger fra brukeren” og hun viser til et eksempel fra studietiden: ”Moren kom til timen, og virket noe ubekvem. Jeg spurte henne hvordan hun syntes terapien hadde vært. Hun svarte at den ikke hadde vært slik hun hadde trodd i det hele tatt. Tvert imot var hun ganske skuffet over det hele, og syntes ikke det hadde hjulpet så mye på problemene til gutten. Hun hadde hatt helt andre forventninger til hjelpen de skulle få, og beskrev for meg hva hun hadde sett for seg at den skulle inneholde. Det viste seg at hun hadde svært klare tanker. Jeg lyttet til tilbakemeldingene hennes, stod imot behovet for å forsvare meg selv, og håpet at jeg viste forståelse for hennes opplevelse. Vi avsluttet så timen og tok farvel. Duknakket gikk jeg inn til min ene medstudent som hadde overvært det hele, for å komme til hektene. ‘En så dårlig tilbakemelding kunne ikke vært mottatt på en bedre måte’, sa hun trøstende. Jeg har i ettertid tenkt at jeg gjerne skulle ha takket moren for at jeg så tidlig i min karriere som psykolog fikk en skikkelig tilbakemelding på hva jeg gjorde som ikke virket. Det har på mange vis formet meg som psykolog.»

OPPTATT AV DET UNIKE VED HVER ENKELT:

Det neste jeg leste av Valla, var et innlegg om Superterapeuter 4), der hun formidler at «supershrinks» som har den samme teoretiske bakgrunnen som «stinky shrinks» blir supre av å frigjøre seg fra hjelperrollen og skolelærdommen sin, lære direkte av medmenneskene de hjelper … og evne å være medmenneske sammen med dem.

”Når du spør en superterapeut om hvordan han arbeider med for eksempel angstlidelser, ser han spørrende på deg. Han vil så spørre om du har et spesielt eksempel i tankene, og ber deg komme med utfyllende informasjon om kontekst og omstendigheter. Superterapeuter er opptatte av det unike ved hver klient heller enn det generelle.»

TØR Å KRITISERE DET KRITIKKVERDIGE:

Da jeg strevde forgjeves med å formidle mine behov til NAV, var det godt å lese «Lærer NAV?» 5), der Valla spør: «Hvorfor er det så vanskelig å sette seg inn hva folk trenger for å bli friskest mulig eller for å leve et verdig liv?» Hun viser tillit til at det er det de fleste ønsker og kritiserer systemer der virksomheten av tiltak er mindre viktig enn at tiltakene blir iverksatt til rett tid på rett sted.

Her skriver hun også litt om Stangehjelpa: «Jeg er så heldig at jeg er med på å bygge opp en tjeneste der folks tilbakemeldinger om hva som er virksomt, er retningsgivende for hvordan vi utvikler tjenesten. Hvis noe av det vi gjør viser seg å være lite nyttig, ja da slutter vi rett og slett med det. Rammene vi har er slik at det er rom for fleksibilitet og individuelle løsninger. Men det krever også at man tenker nytt i møte med hver enkelt familie. Dette kan kanskje for noen fortone seg slitsomt, fordi her kan ingen gå på autopilot. Men å se at det man gjør har stor effekt for den enkelte, er både motiverende og gir energi. For oss er dette veldig enkelt. Jeg skulle ønske det var det for alle.»

Birgit Valla skriver mer om Stangehjelpa i «Det er greit å ta feil» 6)

«I Stangehjelpa, som jeg er leder for, er vi mest opptatt av den humanvitenskapelige kulturen. Fordi det er den folkene vi skal hjelpe er opptatt av. Derfor jobber vi etter prinsipper heller enn manualer. Vi er nøye på å måle resultater heller enn å nitidig følge prosedyrer eller behandlingslinjer. Og resultatene våre er så gode at vi ofte blir spurt om å presentere arbeidet vårt på konferanser, vi tar imot besøk fra andre kommuner, og vi bidrar der vi kan for å utvikle feltet. Men det er ikke lett å standardisere det vi gjør, og dette skaper problemer for politikere som vil ha kontroll over variasjon i tjenestetilbudet. Da tyr man til en enklere løsning, innenfor den naturvitenskapelige kulturen, et standardisert pasientforløp levert i en pakke.»

Jeg avslutter med noe sosiologen William Bruce Cameron skrev i 1963, som er minst like relevant for psykologer i dag:

«It would be nice if all of the data which sociologists require could be enumerated because then we could run them through IBM machines and draw charts as the economists do. However, not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.»

 

1) http://www.alternet.org/…/would_we_have_drugged_up…2)

2) http://www.psykologforeningen.no/…/Hjelper-hjelpa-du-gir

3) http://psykologisk.no/2015/01/hva-pasientene-har-lart-meg/

4) http://www.napha.no/content/13032/Superterapeuter

5) http://www.psykologforeningen.no/…/birgit…/Laerer-NAV

6) https://morgenbladet.no/2015/09/det-er-greit-ta-feil

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s